QTV12

270.000

Gồm: 1 Vang đỏ Việt Pháp ; 1 kẹo socola lục giác ; 1 nho Mỹ ; 1 bánh quy maychy