QTV10

300.000

Gồm: 1 vang nho Việt Pháp 700ml ; 1 bánh quy gối lưng ; 1 kẹo socoala lục giác ; 1 bánh quy Nhật ; 1 nho khô Mỹ ; 1 trà GIFT TEA