QTV13

280.000

Gồm: 1 vang nho Việt Pháp ; 1 bánh quy JACOB ; 1 trà GIFT TEA ; 1 bánh lúa mạch HQ ; 1 nho khô mỹ