QTV 02

550.000

Gồm: 1 vang Việt Pháp Osean Men ; 1 bánh quy Jacos ; 1 Lục giác SCL to ; 1 chè Thái hộp sắt ; 1 bánh gối lưng Julies cao cấp