QTV11

300.000

Gồm: 1 vang osecan Men VP 700ml ; 1 gối lưng đỏ to ; 1 chè thái hộp sắt ; 1 bánh quy nhật dài ; 1 nho khô ; 1 bánh lúa mạch HQ ; 1 kẹo nơ SCL