QTV05

470.000

Gồm: 1 vang đỏ cao cấp Việt Pháp ; 1 Bánh qui JULIES ; 1 BÁNH QUẾ MERYY ; 1 NHO KHÔ MỸ ; 1 BÁNH JACOB